Van4Naar6

IPv6 scan en adviesrapport

Van4Naar6 helpt bedrijven met de overgang naar IPv6. Voor de vaste prijs van 2.995,- euro (ex BTW) maken we een scan van uw netwerk en leveren we een op maat gemaakt adviesrapport waarmee u gelijk aan de slag kunt gaan.


Dit adviesrapport is opgebouwd volgens de volgende methodiek;

 1. Inventarisatie (scan)
 2. Onderzoek scan
 3. Beschrijving knelpunten
 4. Keuze design
 5. Tactisch advies
 6. Implementatie en training
 7. Ruwe inschatting kosten
 1. De inventarisatie zoals uitgevoerd op uw bedrijfsnetwerk bevat gegevens van de aangesloten en online apparatuur op uw netwerk. De scan heeft gegevens gevonden over het type, merk en OS en / of firmware van het device.
 2. Door deze gegevens naast de van4naar6 database te houden, kan snel geconstateerd worden welke devices wel of niet geschikt zijn om in een IPv6 omgeving gebruikt te kunnen worden.
 3. Door een gedetiallleerd onderzoek te doen naar de specifieke devices, kan een oordeel worden gegeven of apparatuur welke nu niet voldoet eventueel middels een firmware update wel kunnen worden gebruikt of dat deze op termijn vervangen moeten worden.
 4. Aan de hand van het bedrijfsprofiel en huidige netwerk en verwachte uitbreidingen, wordt een design keuze geformuleerd.
 5. In het bijbehorende tijdsplan, wordt ook een advies gegeven over vervanging en updates in het netwerk alvorens het moment voor volledige overgang naar IPv6.
 6. De daadwerkelijke implementatie van IPv6 dient strategisch gekozen te worden en hangt vaak af of alle toeleverende of op het bedrijfsnetwerk aangesloten applicaties en klanten klaar zijn om zonder problemen met het netwerk kunnen communiceren . In samenspraak met uw beheerder of met een van onze aangesloten partners kan ondersteuning worden geboden om dit moment zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om een goede werking vanhet netwerk ook na de overgang te kunnen garanderen is een gedegen kennis van IPv6 toegespitst op uw bedrijfsnetwerk van belang. Van4naar6 kan via haar partners een algemene of specifiek op maat gemaakte trainingen verzorgen.
 7. Door onze marktkennis en ervaring in eerdere transities, wordt een realistische inschatting gemaakt van de te verwachten kosten voor de wijziging.

Aanmelden Nederlandse IPv6 Courant

 
FacebookGoogleLinkedinTwitter